01/02/2014 - New address: Voroněžská 470/11, Praha 10 - Vinohrady